obrtničko učiliste zagreb - specijalist za primjenu sustava pametnih instalacija - 2020

Zanimanje budućnosti – specijalist za primjenu sustava pametnih instalacija

Prateći potrebe tržišta rada, Obrtničko učilište kreira novo radno mjesto – Specijalist za primjenu sustava pametnih instalacija. Njegov je zadatak korisniku omogućiti život ili rad u pametnom okruženju, gdje će sve biti nadohvat ruku, uz minimalne troškove.

Novi program razvijen je kroz Erasmus+ KA3 projekt SHVET na temelju analiza potreba poslodavaca iz Hrvatske, Slovenije i Italije, čime se osigurava relevantnost na domaćem, ali iz europskom tržištu rada.


Specijalist za primjenu sustava pametnih instalacija povezuje različite vrste električne, elektroničke i strojne opreme u koordinirani sustav koji štedi energiju i povećava razinu udobnosti korisnika. On identificira potrebe kupaca i komunicira ih projektantu, odabire potrebnu opremu te na kraju instalira hardver i softver sustava pametnih instalacija.

Na kraju uvodi korisnika u rad sa sustavom i upravlja životnim ciklusom proizvoda. Program, koji će provoditi Obrtničko učilište, traje 660 sati i uključuje više od 70 posto praktičnog rada i vježbi u 6 modula, već je dobio pozitivno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Više informacija doznajte na mrežnoj stranici Obrtničkog učilišta na adresi obrtnicko-uciliste.hr.

Tko će moći postati Stručnjak za pametne instalacije?

Novo zanimanje kreira se u sklopu EU projekta Erasmus+ KA3 Podrška za reformu politike vrijednog 3.215.000 kuna. Obrtničko učilište provodi ga s partnerima iz Slovenije i Italije te zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i računarstva. Opći cilj projekta je podržati razvoj kvalificirane i mobilne radne snage između HR, SI i IT te pridonijeti povećanju zapošljivosti.

U obrazovanju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su završile minimalno četverogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje iz područja elektrotehnike, računarstva te strojarstva.

“Program je osmišljen kao program specijalizacije na razini 5 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Srednjoškolski programi ne nude mogućnosti uže specijalizacije za neko područje, budući da su vremenski ograničeni te moraju pokriti širok spektar svih tehnologija, alata i vrsta poslova unutar nekog zanimanja. Navedeno su nam potvrdili i nastavnici koji su sudjelovali na treningu trenera iz područja automatizacije u zgradarstvu koji se slažu da je ovakvih specijalizacija zasigurno potrebno u obrazovanju te da treba razvijati razinu 5 HKO-a, u kojoj nažalost nema dovoljne obrazovne ponude. Teoretski dio nastave izvodit će se u učionicama ili online (ovisno o epidemiološkoj situaciji). Posebnost programa je jaki naglasak na praktičnoj nastavi i usvajanju praktičnih i primjenjivih vještina. Stoga se veći dio nastave odvija kod poslodavaca koji se bave uvođenjem i održavanjem sustava pametnih instalacija”, rekao je voditelj projekta Danijel Đekić.

Tagged