zagrebačka banka | trg bana jelačića zagreb | kolovoz 2016.

Zagrebačka banka snižava kamatne stope na kredite od petka, 1. siječnja 2020. godine

Zagrebačka banka slijedom kretanja Nacionalne referentne stope od petka, 1. siječnja 2021. godine, snižava građanima promjenjive kamate stope na postojeće kredite. Na postojeće stambene i druge kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,06 postotnih poena. Također, za kredite vezane uz valutu EUR kamatna stopa smanjiti za 0,05 postotna poena.

Kod ostalih postojećih kredita, kod kojih Zagrebačka banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope kredita u kunama za 0,04 postotnih poena. A za kredite vezane uz valutu EUR smanjenje će iznositi 0,05 postotnih poena. Dodajmo i da je ZABA sve klijente do utorka, 15. prosinca 2020. godine, obavijestila o navedenom smanjenju kamata. Dodajmo da su korisnici obaviješteni i o umanjenoj visini anuiteta, kao i o novom otplatnom planu.

Od prve objave NRS-a 7. prosinca 2012. godine stopa je smanjena već 16. zaredom!

Kamatne stope umanjene su između 1,95 i 2,26 postotna poena za kune te između 3,07 i 3,13 postotnih poena za eure, ovisno o vrsti kredita. Za iste vrijednosti smanjene su i kamatne stope na postojeće kredite građanima u Zagrebačkoj banci. Dodajmo i da će sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima biti 1. srpnja 2021. godine. A za više informacija o ZABA-i doznajte na mrežnim stranicama banke na adresi zaba.hr.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora. Dodajmo da nju izračunava Hrvatska narodna banka. NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora.

VIDEO: On-line bankarstvo | Zagrebačka banka

Tagged