wire split 2020

WIRE 2020 – inovacije pokreću gospodarski oporavak i konkurentnost

Na Europskom tjednu inovativnih regija u Splitu raspravljalo se o utjecaju inovacija na razvoj regija, s posebnim osvrtom na prilike koje inovacije mogu donijeti manje razvijenim regijama te njihovoj važnosti za oporavak od korona krize.

Korištenje kreativnih pristupa i izgradnja inovacijskog sustava koji će otkriti potencijal svake regije u Europskoj uniji, ključni su za uspješno regionalno prihvaćanje inovacija te ponovno pokretanje europskog gospodarstva i izgradnju njegove dugoročne otpornosti.

U organizaciji Ekonomskog fakulteta u Splitu te uz potporu Generalne uprave za Istraživanje i inovacije Europske komisije, s više od 700 registriranih sudionika te preko 60 predavača, održana je dosad najveća međunarodna konferencija posvećena inovacijama i regionalnom razvoju – Tjedan inovativnih regija u Europi – WIRE 2020, ove godine prvi puta online.

Predstavnici Europske komisije, stručnjaci s više europskih sveučilišta i znanstvenih institucija, najuspješniji predstavnici europske poslovne zajednice te lokalne i regionalne samouprave složili su se da je za implementaciju EU politika i lakši pristup izvrsnosti ključno kvalitetno upravljanje, pri čemu je poseban naglasak stavljen na udaljene regije.

Jačanje institucionalnih kapaciteta pridonijet će lakšem nošenju s demografskim izazovima

Oni uključuju razvoj vještina zaposlenika važnih za izgradnju inovativnih ekosustava. Stoga je, radi postizanja uravnoteženog protoka visokokvalificiranih radnika širom Europe, važno poticati cirkulaciju talenata kako bi se omogućio daljnji napredak u slobodnom protoku znanja i širenju europskog istraživačkog prostora.

S ciljem stvaranja regija otpornih na izazove današnjice, regionalne i lokalne vlasti pozvane su da ulažu u informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu te osiguraju financijska sredstva za istraživačke i obrazovne institucije kako bi poticali razvoj vještina važnih za izgradnju inovacijskih ekosustava. S namjerom bržeg oporavka nakon pandemije koronavirusa, potrebno je pojednostaviti upotrebu instrumenata financiranja za istraživanje i inovacije, prije svega za projekte s područja digitalne transformacije, ključnog pokretača regionalnog razvoja.

Za ponovno pokretanje europskog gospodarstva i izgradnju njegove dugoročne otpornosti važno je pripremati projekte

A oni će potaknuti gospodarski oporavak rastom inovacija te podržati formalne i neformalne poduzetničke ekosustave stvaranjem prilika koje će smanjiti poslovnu administraciju i troškove.

“Europska unija treba više ulagati u inovacije ako želi biti konkurentna. Međutim, dostizanje cilja od tri posto nacionalnog BDP-a za ulaganje u istraživanje inovacije, postalo je teže ostvarivo uslijed korona krize. Stoga je potrebno dati odgovarajuću važnost i potporu širenju inovacija unutar EU, za razliku od trenutačne usredotočenosti na istraživačku izvrsnost”, istaknuo je profesor Ekonomske geografije s London School of Economics Andrés Rodríguez Pose.

WIRE 2020 poziva pojedince i skupine angažirane u gospodarstvu, znanosti i regionalnom razvoju

Ali i sve one koji koriste svoje kompetencije za razvoj i poboljšanje poduzetničkih projekata temeljenih na kulturnoj i prirodnoj baštini te inovacija povezanih s iskorištavanjem morskih resursa na održiv način. Potiče se povezivanje s regionalnim partnerima te stvaranje inovacijskih platformi kojima upravljaju obrazovne i istraživačke institucije koje su važni pokretači tehnološkog i industrijskog razvoja u regijama.

Traženjem podrške za formalne i neformalne poduzetničke ekosustave te suradnjom s europskim tvrtkama i institucijama, uz pomoć europskih instrumenata, povezuju se regionalni ekosustavi i partnerstva, čime se posljedično povećava i konkurentnost.

Više informacija o konferenciji WIRE 2020 doznajte na mrežnim stranicama na adresi wire2020.eu.

Ključne riječi (tagovi): - - - - -