spar hrvatska / logotip / 2018.

SPAR i INTERSPAR trgovine nastavljaju raditi po redovnom radnom vremenu

Mnogi su trgovački centri posljednjih dana zbog opasnosti širenja korona virusa skratili radno vrijeme do 18 sati. INTERSPAR će u tim trgovačkim centrima raditi po redovnom radnom vremenu do 21 sat, dokle god upute Nacionalnog kriznog stožera to dozvoljavaju.


I ostale SPAR i INTERSPAR trgovine koje nisu u trgovačkim centrima i dalje rade po redovnom radnom vremenu od 7 do 21 sat, kako bi omogućili opskrbu hrvatskim građanima.

U određivanju radnog vremena SPAR slijedi sve upute Kriznog stožera. Također, po uputi Nacionalnog stožera, spremni su uvesti i regulaciju ulaska u trgovine.

Također, za kupce u svim filijalama SPARA i INTERSPARA osigurane su vizualne oznake koje osiguravaju razmak od jednog metra te se redovito dezinficiraju kolica, košare i sve površine u trgovinama.

Da bi zaštitili svoje djelatnike koji su u bliskom kontaktu s kupcima SPAR im je omogućio zaštitne maske, rukavice i dezinfekcijska sredstva.

Svim zaposlenicima u SPAR i INTERSPAR trgovinama dodatni bonus od 1500 kuna

Svim djelatnicima u SPAR i INTERSPAR trgovinama diljem Hrvatske koji ulažu izniman trud kako bi osigurali nesmetanu opskrbu hrane i drugih potrepština za sve građane SPAR se zahvaljuje.

Kako bi im dodatno iskazali svoju zahvalnost, odlučili su zaposlenicima isplatiti dodatni bonus od 1500 kuna neto i to u dva navrata – 750 kuna odmah i 750 kuna na kraju mjeseca.

Tagged