spar hrvatska logistički centar donja zdenčina zagreb I 2022. I stjepan kožić, danijel vidiš i miljenko vučković

SPAR Hrvatska u Donjoj Zdenčini gradi logistički centar kapaciteta 100.000 paleta

SPAR Hrvatska gradi novi logistički centar koji će se prostirati na više od 75.000 kvadrata. Logistički centar će se nalaziti u Donjoj Zdenčini, a investicija u ovaj projekt je veća od 100 milijuna eura. Dodajmo da će centar u prvoj fazi upošljavati oko 500 djelatnika.

SPAR Hrvatska izgradnjom logističkog centra u Donjoj Zdenčini u općini Klinča Sela u Zagrebačkoj županiji “uvelike će unaprijediti i olakšati poslovanje kompanije za koju je efikasna logistika izuzetno važna”.


Na površini od 410.000 kvadratnih metara, lokaciji odlično prometno povezanoj cestama i u blizini javnoga gradskog prijevoza i željezničke pruge, gradi se objekt od više od 75.000 kvadratnih metara. Ukupni kapaciteti skladišta iznose preko 100.000 paleta. Kada logistički centar bude izgrađen, što se planira do kraja 2024. godine, “znatno će se unaprijediti i olakšati poslovanje kompanije”.

SPAR Hrvatska logistički centar smatra svojim “najvažnijim strateškim projektom”

“Izgradnja SPAR logističkog centra predstavlja strateški najvažniji projekt za nas u SPAR-u Hrvatska. S obzirom na visinu investicije i brojnost uposlenih vjerujem da je riječ i o trenutno najvećem projektu u Zagrebačkoj županiji i općini Klinča Sela. Zahvaljujući učinkovitosti suradnje i efikasnoj podršci lokalne samouprave na čelu s načelnikom Miljenkom Vučkovićem omogućen je brzi početak realizacije ovog visokovrijednog projekta”, rekao Danijel Vidiš, član Uprave SPAR Hrvatska.

“Zahvaljujući SPAR-ovoj investiciji, koju je odlučio realizirati na području Općine Klinča Sela, možemo govoriti o početku velikog investicijskog ciklusa na ovom području. Drago nam je da je SPAR prepoznao upravo ovu lokaciju i nas kao partnere za uspješnu realizaciju ovog velikog projekta. Realizacijom SPAR logističkog centra ćemo uvelike povećati zaposlenost”, rekao je Miljenko Vučković, načelnik Općine Klinča Sela.

“Niz godina pozicioniramo Zagrebačku županiju kao poželjnu destinaciju za ulaganje. A upravo ovakve investicije znak su da idemo u dobrom smjeru. Zahvaljujem investitorima što su prepoznali naš gospodarski potencijal“, rekao je Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije. Više informacija o tvrtci SPAR Hrvatska doznajte na mrežnim stranicama na adresi spar.hr.

Tagged