smart eco parking :: inteligentno transportno rješenje :: 2022.

Smart Eco Parking – manje gužve, efikasniji sustav parkinga i više zelene infrastrukture

Tvrtke PENTA (Pula), SENSUM (Rijeka) i 3 E PROJEKTI (Zagreb) okupile su se u provedbi projekta SMART ECO PARKING koji donosi inteligentna transportna rješenja za urbani promet i parking. Ujedno, taj projekt potiče razvoj i zelene infrastrukture te smanjenje utjecaja na klimatske promjene u urbanim područjima.


Projekt predstavlja tranziciju dosadašnje urbane mobilnosti putem inovativne usluge SMART ECO PARKING i inovativnog proizvoda SMART PARKING koji utječu na stvaranje pametnih rješenja za poboljšanje prometa i mobilnosti u urbanim sredinama, uzrokuju manje gužve i omogućuju učinkovitije korištenje prometne i zelene infrastrukture. A kao takav rezultirat će smanjenjem emisija štetnih plinova i zagađenja okoliša.

SMART ECO PARKING će pozitivno utjecati na klimatske promjene, povećati mobilnost i smanjiti gužve. On će omogućiti efikasnije korištenje prometne i razvoj zelene infrastrukture kao i uvođenje NBS rješenja (Nature Based Solutions – rješenja temeljena na prirodi), a projekt je usklađen sa EU regulativama oko regulacije prometa te Strategijom pametne specijalizacije RH i Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Konkretna inovativna rješenja

Iza projekta stoje tri MSP-a koji svako u svom području djelovanja nudi i dopunjuje ovu inovativnu uslugu i proizvod. Tvrtka PENTA d.o.o. pruža usluge na području upravljanja inteligentnim transportnim rješenjima i sustavima te upravljanja parkingom s naglaskom na rješenja u urbanim područjima. Tvrtka SENSUM d.o.o. pruža usluge na području klimatskih promjena s naglaskom na sektor mobilnosti i urbanog prometa. A tu je i tvrtka 3 E PROJEKTI d.o.o. koja pruža usluge iz područja prostornog, krajobraznog planiranja, arhitekture i krajobrazne arhitekture s naglaskom na urbanu zelenu infrastrukturu. Projekt će se provesti uz potporu integratora ECORYS HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba

Uspostava dobavljačkog odnosa integratoru omogućava veću dodanu vrijednost i veću tržišnu zastupljenost. I to na način da ne nudi samo analize i prijedloge rješenja, već i konkretna inovativna tehnološka rješenja. Također, ona nudi novu, multidisciplinarnu metodologiju.

Smart Eco Parking je jedinstveno rješenje na međunarodnom tržištu

Analizom postojećih transportnih rješenja na tržištu, tvrtke su osim rasta prometa, zagađenosti okoliša, pojave negativnih aspekata klimatskih promjena i nedostataka sustavnog upravljanja parkingom pomoću inteligentnih rješenja naišle i na problem održivosti urbanih područja zbog neadekvatne uporabe pametne zelene infrastrukture.

Trenutno na međunarodnom tržištu postoje pojedinačna rješenja za održivost prijevoza i reguliranje parkinga, ali niti jedan nema kompatibilne funkcionalnosti koje bi u potpunosti zadovoljile navedene nedostatke, odnosno zaštitile urbano područje i okoliš, povećale održivost prometa, olakšale poslovanje operatera sustava parkinga te zadovoljila vozače kao krajnje korisnike.

Za javni i privatni sektor

Osim za hrvatsko tržište, Smart Eco Parking rješenje biti će dostupno i na regionalnom tržištu kojeg čine zemlje u okruženju, a to su BiH, Albanija, Kosovo, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Uz te zemlje, rješenje će biti dostupno i na međunarodnom europskom tržištu.

SMART ECO PARKING namijenjen je za jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave, komunalna i trgovačka društva, trgovačke centre, poslovne zone, hotele i resort hotele te marine. Drugim riječima, javne ustanove koje gospodare parkirnim prostorima ili privatne objekte s velikim parkirnim površinama.

Ukupna vrijednost projekta je 5.229.742,70 kuna, od čega je 2.473.328,25 kuna bespovratnih sredstava dodijeljenih putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga Integrator. Više o ovom projektu pronađite na web stranici na adresi smartecoparking.eu.

Tagged