ulica franje račkoga, zagreb - listopad 2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta HZZ-a od rujna do prosinca 2020.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj u četvrtak, 22. listopada 2020. godine donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Uvedena je nova mjera koja će zamijeniti Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom za period od rujna do prosinca 2020. godine, izmijenjena je visina iznosa potpore u potpori za skraćivanje radnog vremena, a uvedena je i izmjena u mjeri Obrazovanje i osposobljavanje. Detaljnije informacije o prijavi za Potpore doznajte na mrežnoj stranici HZZ-a na adresi hzz.hr.


Tako će potporu, osim poslodavaca iz određenih sektora, moći koristiti i svi poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili odlukom epidemiologa, poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) te mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost.

HZZ će za ovu mjeru isplaćivati iznos od najviše 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda / primitaka:

  • od 40,00% do 44,99% – 2.000 kuna
  • od 45,00% do 49,99% – 2.500 kuna
  • od 50,00% do 54,99% – 3.000 kun
  • od 55,00% do 59,99% – 3.500 kuna
  • od 60% i više – 4.000 kuna

Također, isplaćivat će se doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Kod poslodavaca koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa HZZ će isplaćivati:

  • 2.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana;
  • 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje;
  • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore;

Potpore za skraćivanje radnog vremena

Izmjena se odnosi na visinu potpore koja se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kuna mjesečno neto po radniku.

Pojedini radnik može provesti do 70% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Ukoliko poslodavac radnika koji ima skraćenje veće od 70% prijavi na potporu, razlika iznad 70% za skraćenje odnosno općenito prekid/izostanak rada zbog kojeg radnik nije kriv ide na teret poslodavca koji te sate plaća kao da je radnik radio. Radi fleksibilnijeg provođenja mjere, izmjenama je ukinuta obveza dostave tjednih rasporeda radnog vremena za svakog pojedinog radnika.

Obrazovanje i osposobljavanje

Dopunjen je naziv podmjere Obrazovanje zaposlenih u Obrazovanje zaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja te ciljane skupine kako bi se uz zaposlene omogućilo financiranje troškova obrazovanja i za druge skupine ostalih tražitelja zaposlenja.

Budući da HZZ provodi obrazovanje za zanimanja kojih nema dovoljno na tržištu rada te ima namjeru obrazovanje omogućiti osim nezaposlenima i zaposlenima ciljana skupina nezaposlenih i zaposlenih proširena je i na druge skupine koje se u evidenciji vode kao ostali tražitelji zaposlenja.

Tagged