hzz - hrvatski zavod za zapošljavanje / logo 2020

Mjere za očuvanje radnih mjesta uzrokovanih pandemijom korona virusoma

Uslijed novonastale situacije i posljedica uzrokovanih posebnim okolnostima uvjetovanih pandemijom korona virusa (COVID-19) Vlada RH donijela je paket gospodarskih mjera koje se odnose na zadržavanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima.


Stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine revidiralo postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja te usvojilo nove.

Nova mjera – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)

Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosi se na poslodavce pogođene učincima korona virusa u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, na radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i na druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Visina subvencije

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C (Prerađivačka industrija) i Sektora I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane).

Razdoblje i trajanje potpore je od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca. Zahtjev za korištenje mjere, uz detaljne informacije, biti će moguće podnijeti od ponedjeljka, 23. ožujka 2020. godine preko internetske stranice mjere.hr ili osobno u svim područnim službama – uredima HZZ-a.

Također, Upravno vijeće je donijelo odluku o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini i to:

 • Potpore za zapošljavanje
 • Potpore za usavršavanje
 • Potpore za samozapošljavanje
 • Obrazovanje i osposobljavanje
 • Javni rad

Naglašavamo da se nastavlja provedba mjera Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Potpora za skraćivanje radnog vremena
 • Potpora za obrazovanje radnika
 • Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Odluka o mjerama stupa na snagu 20. ožujka 2020. godine

Napominjemo da se svi zaprimljeni zahtjevi za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja do dana stupanja na snagu i primjene Odluke nastavljaju obrađivati sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini.

Za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uvjetovanih koronavirusom, svi postupci vezani za kontrolu ugovora po mjerama aktivne politike zapošljavanja kao i postupci pokretanja prisilne naplate potraživanja bit će privremeno obustavljeni, izuzev onih slučajeva u kojima prijeti nastupanje zastare naplate potraživanja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne planira zatvaranje područnih ureda, no kako bi ograničili širenje infekcije koronavirusom upućuju se korisnici usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da službe i urede posjećuju samo u slučaju nužde te da koriste druge prikladne kanale za komunikaciju i poslovanje sa Zavodom kao što su e-pošta, telefon i portal BurzaRada.

Zavod također preporuča da se konzultacije obavljaju telefonom ili mailom te su korisnici obavješteni o odgodi odnosno načinu na koji mogu izvršiti navedenu aktivnost. Reorganiziran je rad savjetnika kako bi se poslodavcima pružila puna podrška te prijeko potrebne informacije o mjerama i aktivnostima koje su im dostupne od strane HZZ-a u ovoj izvanrednoj situaciji.


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged