bušotina "ivana d" | trajna sanacija bušotine | 06.2023.

Bušotina “Ivana D” uspješno sanirana i dovedena u trajno sigurno stanje

INA je objavila da su radovi na trajnoj sanaciji bušotine “Ivana D” uspješno završeni. Također, sanacija je obavljena u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske i najboljim industrijskim praksama. A tako je i sama bušotina “Ivana D” dovedena u trajno sigurno stanje za ljude i okoliš.

Radovi na sanaciji bušotine Ivana D su se odvijali ispod morske površine uz asistenciju ronilaca i nadzor robotske ronilice. Nakon postavljanja tri cementna čepa u samu bušotinu u ukupnoj debljini od 450 metara, bušotinske zaštitne cijevi su odrezane na dubini od oko dva metra ispod morskog dna te je na nju postavljena zaštitna čelična kapa. Radovi su uključivali zamjenu oštećenih dijelova ušća bušotine, provjeru integriteta kanala bušotine, rezanje oštećene kolone zaštitnih cijevi, montiranje nove bušotinske glave te trajno izoliranje proizvodnog ležišta i kanala bušotine postavljanjem cementnih barijera u skladu s propisima.

Na sanaciji bušotine Ivana D bio je angažiran CNS, iskusna međunarodna tvrtka za ronilačke aktivnosti, koja je radove izvodila pomoću plovila GSP Falcon. Dodajmo da je ovo višenamjensko plovilo na lokaciji provelo 47, dok je ukupno trajanje aktivnosti bilo 59 dana. A sama ronilačka posada je brojala 33 člana. Od tog broje je 12 stalnih ronioca u saturaciji, dok su ostatak činili nadzornici i prateće osoblje. Posadu je činilo ukupno 115 osoba, a na cijelom projektu bila je uključena i nekolicina domaćih kompanija. Više o INA-i doznajte putem mrežne stranice tvrtke na adresi ina.hr.

Tagged