boris rivić | arsano medical group | 2024.

Boris Rivić imenovan je predsjednikom uprave zdravstvene grupacije Arsano Medical Group

Boris Rivić postao je predsjednik uprave grupacije Arsano Medical Group koja se primarno bavi zdravstvom. Dodajmo da je Arsano Medical Group najveći privatni investitor u privatno zdravstvo u Hrvatskoj i regiji, a trenutno zapošljava više od 420 medicinskih djelatnika. Također, to je najveća, ali i najbrže rastuća privatna zdravstvena grupacija u Hrvatskoj i regiji. Nju čine dvije specijalne bolnice, četiri poliklinike i jedna zdravstvena institucija. Dodajmo da ova grupacija godišnje primi više od 230.000 pacijenata. A ujedno i napravi preko 440.000 dijagnostičkih postupaka, 1.750 operativnih zahvata te više od 160.000 radioloških pregleda.

“U medicinskoj grupaciji Arsano Medical Group fokusirani smo na podizanje standarda zdravstvene skrbi u privatnom zdravstvu. Naime, vjerujemo da je to najbolji način za dugoročni rast i razvoj. U sve naše ustanove i procese uvodimo najviše kriterije korporativnog upravljanja i osiguravamo nužne investicije u infrastrukturu i tehnologiju, uz kontinuirana ulaganja u naše zaposlenike i profesionalni razvoj stručnih timova. Kao jedna od najvećih medicinskih grupacija u regiji, fokusirani smo na strateško pozicioniranje, rast, unapređenje i sigurnost poslovanja za sve članice naše grupacije istovremeno potpuno posvećeni individualnom i sveobuhvatnom pristupu prevenciji, liječenju i rehabilitaciji korisnika naših usluga. U narednom periodu nastavljamo sa širenjem poslovanja, kako organski tako i novim akvizicijama”, rekao je Boris Rivić.

Okupljanje privatnih zdravstvenih ustanova iz Hrvatske i regije pokrenuo je Provectus Capital Partners, investicijsko društvo usmjereno na tržišta jugoistočne Europe. A uz Borisa Rivića, menadžment Arsano Medical Group čine Alen Akšamija, glavni financijski direktor i Sandra Morović, glavna medicinska direktorica. Više o ovoj zdravstvenoj grupaciji doznajte na mrežnim stranicama na adresi arsanomedical.com.

Tagged