bankomat - bankovni sustav - 2022.

Bankovni sustav Hrvatske je stabilan i spreman za predstojeće izazovno razdoblje

Stopa adekvatnosti ukupnoga kapitala potkraj 2021. godine dosegnula je 25,6%, što hrvatski bankovni sustav čini jednim od najbolje kapitaliziranih sustava u svijetu. Dodajmo da je on jedan od najrazvijenijih u području jugoistočne Europe i “potpuno spreman za predstojeće izazovno razdoblje”. Banke su u 2021. godini povećale neto dobit tekuće godine za 107,5% u odnosu na 2020. godinu. U kunama dobit je porasla s 2,7 na 5,6 milijardi, a banke to objašnjavaju “jednokratnim učincima gospodarske normalizacije”. Naime, povećanje dobiti je generirano rastom prihoda od trgovanja i manjim umanjenjem vrijednosti po financijskoj imovini. A to je izravna posljedica neočekivano brzog oporavka od pandemijske recesije u 2020. godini.


Financijska stabilnost jedan je od ključnih preduvjeta održivoga gospodarskog rasta. No, ona je izuzetno važna u kriznim situacijama kojima svjedočimo u proteklom razdoblju. Kvalitetne mjere, instrumenti i aktivnosti makrobonitetne politike jačaju otpornost financijskog sustava te smanjuju sistemske rizike. A ta činjenica se ogleda i u izvanrednoj brzini reakcije u postupku sanacije bivše banke Sberbank.

Također, bankovni i financijski sustav ove tijekom 2022. godine intenzivno priprema za uvođenje eura te je shodno tome izuzetno važno u javnom prostoru koristiti objektivne i točne informacije. U proteklom razdoblju banke su primijetile niz lažnih objava i SMS poruka kojima se pokušava diskreditirati stabilnost poslovanja pojedinih banaka. S obzirom na odlične rezultate poslovanja u protekloj godini i na isto takve pokazatelje stabilnosti poslovanja na razini cijelog bankarskog sustava, možemo reći da je hrvatski bankarski sustav visoko kapitaliziran i likvidan. A dodatno u tome pomaže i pristup u ERMII sustav te proces pristupanja eurozoni. Više o bankarskom sustavu doznajte na mrežnim stranicama Hrvatske udruge banaka na adresi hub.hr.

Tagged