regionalni centar kompetentnosti mlinarska zagreb | nova dvorana | 2023.

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska – Uspješan završetak još jednog EU projekta Škole za medicinske sestre Mlinarska

Ovog tjedna završava još jedan uspješan projekt koji provodi zagrebačka Škola za medicinske sestre Mlinarska, a kojem je bio cilj izgraditi programske, materijalne i ljudske resurse za osiguravanje izvrsnosti za Regionalni centar kompetentnosti u sektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Projekt se provodio tijekom posljednje četiri godine, od 1. prosinca 2019. do 1. prosinca 2023. Ukupna vrijednost projekta je 6.178.932,36 eura ili 46.555.165,83 kuna i u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osim Mlinarske, kao nositelja projekta, u provedbu projekta bilo je uključeno još deset partnera. A to su Zdravstveno učilište Zagreb, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Škola za primalje Zagreb, Srednja škola Viktorovac Sisak, Srednja škola Topusko, Učilište Ambitio Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska komora medicinskih sestara, Klinički bolnički centar Rijeka i Profil Klett d.o.o. Projektne aktivnosti provodio je tim od 114 zaposlenika iz svih 11 partnerskih ustanova.

Regionalni centar kompetentnosti svoje zadaće ostvaruje kroz svojih osam centara koji su također uspostavljeni tiijekom projekta

Centar za ergonomiju i salutogenezu glavni je centar kojeg sadrži Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska. Ovim se centrom želi u bliskoj budućnosti stvoriti jedinstveno obrazovno središte u jugoistočnom dijelu Europe koje će omogućiti obrazovanje i stručno usavršavanje kako vlastitih zaposlenika, tako i zdravstvenih radnika sa šireg područja regije te promovirati zdravlje, ergonomiju i salutogenezu. U svrhu toga u tijeku je dogradnja škole, zahvaljujući kojoj će Centar za ergonomiju biti smješten u novoj zgradi. A ona će biti moderno uređena i namjenski opremljena za potrebe obrazovanja u ovom području.

Završetak ove investicije očekuje se tijekom proljeća 2024. godine. Osim Centra za ergonomiju i salutogenezu tu su još i Centar za obrazovanje odraslih, Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo, Centar za e-učenje, Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere, Centar sa smještaj, Centar za istraživanje i razvoj te Volonterski centar.

Regionalni centar kompetentnosti svoju izvrsnost između ostalog temelji i na suradnji s vanjskim dionicima. A to su druge ustanove za strukovno obrazovanje, međunarodni centri izvrsnosti, strukovne komore, visoka učilišta i znanstvene organizacije te trgovačka društva i obrti. Ukupno je sklopljeno 26 sporazuma o suradnji, a predstavnici potpisnika ovih sporazuma čine ujedno i Savjet RCK Mlinarska.

Tijekom ovog projekta gotovo je 250 nastavnika sudjelovalo u raznim oblicima edukacije i stručnog usavršavanja

Kao rezultat projektnih aktivnosti izrađeni su planovi strateškog razvoja i mjerljivi indikatori napretka do konca 2025. godine. Uspostavljen je i interni sustav praćenja i razvoja kvalitete Centra kompetentnosti te sustavi praćenja završenih učenika i polaznika obrazovanja odraslih nakon završetka školovanja.

Kroz projekt su izrađeni Standard zanimanja, Standard kvalifikacija i Strukovni kurikulum za Dentalne asistente, Program prekvalifikacije za Dentalne tehničare i šest novih Kurikuluma ustanova za strukovno obrazovanje, a međupredmetna tema Ergonomija u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja učenika uspješno je implementirana u kurikulume svih šest zdravstvenih srednjih škola koje su sastavnice Regionalnog centra kompetentnosti.

Tijekom projekta je gotovo 250 nastavnika sudjelovalo u raznim oblicima edukacije i stručnog usavršavanja, što u Hrvatskoj, što u inozemstvu. A broj učenika koji su sudjelovali u aktivnostima projekta nešto je manji od 1800. Provedeno je i 16 terenskih nastava s više od 1000 sudionika te je uspostavljena trajna suradnja s austrijskom klinikom Ameos. A učenici Mlinarske već su tako počeli obavljati i dio svoje praktične nastave. Više od 260 učenika, budućih medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta i laboranata obavilo je svoju ljetnu stručnu praksu i zdravstvene vježbe u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Sedamnaest autora – nastavnika izložilo je 37 znanstvenih i stručnih radova o aktivnostima i rezultatima RCK Mlinarska na 23 javna skupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Volenterski centar Mlinarska danas koordinira rad 6 školskih volonterskih klubova s ukupno 250 volontera.

Regionalni centar kompetentnosti će značajno unaprijediti obrazovne aktivnosti

Provedbu projekta Regionalni centar kompetentnosti značajno je obilježio i ciklus aktivnosti obilježavanja 100 godina Škole za medicinske sestre Mlinarska. A te su aktivnosti kulminirale svečanom akademijom u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti u Regionalnom centru kompetentnosti rezultiralo je i povećanim sudjelovanjem na međunarodnim natjecanjima. Tako je na Worldskills competitionu održanom u Bordeauxu Mlinarska upisala na 14. mjesto svjetske rang liste.

Kao trajan doprinos razvoju obrazovanja u području zdravstva potrebno je istaknuti da je tijekom projekta izrađeno 10 priručnika za programe stručnih usavršavanja, 4 stručne knjige za obrazovanje primalja i 2 udžbenika za obrazovanje dentalnih asistenata. Napomenimo i da su njihove digitalne inačice u cijelosti javno dostupne na internetskoj stranici projekta. Također, izrađeni su i digitalni obrazovni sadržaji Standardni postupci sestrinske prakse. Dodajmo da oni imaju četiri modula, a to su Osnovni postupci u zdravstvenoj njezi, Postupci zdravstvene njege kirurških bolesnika, Postupci u zdravstvenoj njezi djeteta i Hitni medicinski postupci. Svi izrađeni moduli javno su dostupni na IZZI platformi tvrtke Profil Klett i CARNET-ovom Edutoriju.

Završna konferencija projekta održana je u utorak, 28. studenog 2023. godine u hotelu Academia na zagrebačkom Gornjem gradu. Dodajmo da je ovoj svečanosti nazočilo više od 250 uzvanika, gostiju, nastavnika, učenika i drugih sudionika projekta. Više o projektu i projektnim rezultatima može se pronaći na internetskoj stranici projekta na adresi rck-projekt.mlinarska.hr, kao i na Facebook stranici.

FOTO: RCK Mlinarska

Tagged