pas kod veterinara - 2021.

Besplatno cijepljenje i liječenje životinja na potresom pogođenom području

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih potresom planirano je besplatno cijepljenje i razne mjera liječenja životinja. Besplatno cijepljenje odvijat će se na jedinicama lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji. Te jedinice su Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko.

Cilj ove akcije je zaštita zdravlja životinja i ljudi od zoonoza, osiguranja higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i dobrobiti životinja. Očekivani ukupni trošak za obje mjere iznosi 9,5 milijuna kuna, a financirat će se iz državnog proračuna.


U skladu s Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju za 2021. godinu (Narodne novine, br. 2/21. i 4/21.), određena je provedba mjera preventivnog cijepljenja životinja. Tu su goveda, konji, ovace i koze (bedrenica), psi (bjesnoća) te sva perad (newcastleska bolest).

Zbog značajno narušenog socio-ekonomskog statusa građana na navedenim područjima cijepljenje je besplatno. Ono će se u 2021. godini u cijelosti podmirivati iz državnog proračuna. Cijepljenje se obavlja u svrhu sprječavanja nastanka značajnih ekonomskih šteta u sektoru primarne proizvodnje, kao i bog zaštite javnog zdravlja.

Besplatno cijepljenje će koštati 6 milijuna kuna

Također, na istom području će se, sukladno potrebama, provoditi veterinarske mjere liječenja životinja i financirati iz državnog proračuna zaključno do 31. ožujka 2021. godine. Liječenje se odnosi se na velike životinje (farmske životinje i kopitare). A to su nužni kirurški i porodiljski zahvati, ultrazvučna dijagnostika graviditeta, klinički pregledi i liječenje životinja. Tu je i pomoć za kućne ljubimce – nužni kirurški i dermatološki zahvati, klinički pregledi i liječenje životinja.

Navedena usluga liječenja životinja predviđena je i za velike životinje koje su privremeno izmještene (zbrinute) s navedenih JLS-a kod privremenih posjednika na području Republike Hrvatske. Očekivani ukupni trošak za provedbu predložene mjere liječenja je cca 3,5 milijuna kuna. Više informacija doznajte na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede na adresi poljoprivreda.gov.hr.

Tagged